Makluman kepada semua kakitangan UKM

(1)Webmail ini hanya untuk akses ke emel seperti yang disenaraikan di senarai server diatas.

(2)Mulai 13 Mei 2014, emel rasmi UKM (@ukm.my) telah bertukar kepada aplikasi Gmail dengan menggunakan domain @ukm.edu.my(http://mail.ukm.edu.my).
Bagi yang pertama kali login, rujuk (Sistem Permohonan Emel Kakitangan) untuk mendapatkan katalaluan baru.

(3)Pengguna baru : Permohonan emel @ukm.edu.my --> (Sistem Permohonan Emel Kakitangan)

Powered by Horde
| Infomail | 2012 © Hakcipta Pusat Teknologi Maklumat, UKM. |

Peringatan kepada pengguna Webmail UKM. Sila buat salinan e-mel penting di tempat lain. Pihak PTM akan melakukan penyelenggaraan dari masa ke semasa.