Perhatian kepada pengguna emel ukm.my sahaja.

Tuan/Puan hanya boleh membaca emel yang dihantar bertarikh sebelum 10 Mei 2014. Pastikan emel penting di backup/forward ke alamat emel lain sebelum 15 Jun 2014.

Untuk terima/hantar emel pada atau selepas 10 Mei 2014, sila gunakan emel ukm.edu.my (http://mail.ukm.edu.my)
Bagi pengguna yang pertama kali login, rujuk (Sistem Permohonan Emel Kakitangan) untuk mendapatkan katalaluan baru.

Powered by Horde
| Infomail | 2012 © Hakcipta Pusat Teknologi Maklumat, UKM. |

Peringatan kepada pengguna Webmail UKM. Sila buat salinan e-mel penting di tempat lain. Pihak PTM akan melakukan penyelenggaraan dari masa ke semasa.